Servei de Psicoestimulació en centres per a gent grand’Oyón i Samaniego (Àlaba)

La Fundació Salut i Comunitat, gestiona des del mes de gener de 2016 el Servei de psicoestimulació en les Residències i centres de dia d’Oyón-Oion i Samaniego, a la província d’Àlaba. Es tracta de centres públics dependents de la Diputació Foral d’Àlaba. Les activitats realitzades, que es duen a terme dues vegades per setmana en cada centre, s’adapten als diferents graus de dependència i demència de les persones beneficiàries en tenir present les seves diferències funcionals i cognitives.

Les eines terapèutiques utilitzades complementen la intervenció duta a terme a diferents nivells amb els beneficiaris, a través de la coordinació continuada amb el responsable del programa (psicòleg/a) i la Direcció de cadascun dels centres assistencials. Resulta fonamental la coordinació setmanal amb l’equip d’atenció directa de les residències per part del nostre psicòleg/a amb l’objecte que cada usuari/a rebi la intervenció recollida en el seu Pla d’Atenció Individualitzat.

Les activitats terapèutiques s’organitzen al voltant de l’estimulació de l’autonomia, el manteniment d’hàbits, la integració en el grup i la seva participació. Així, en grups reduïts, el psicòleg/a realitza activitats d’estimulació adaptades a la situació individual de cada persona, ja que se segueix el model d’Atenció Centrat en la Persona.

Informació de contacte

Email: dir.yecora@fsyc.org
Telèfon: 945 601 132
Persones de contacte: Marta Gerrikatxebarria Arruza