Residència, Centre de Dia i Llar“La Verneda” (Finalitzat al 2020)

És un centre que disposa de 80 places assistides de residència, 30 de centre de dia i té 1.476 socis en l’espai de la llar (casal). La Fundació Salut i Comunitat gestiona aquest recurs des d’agost de 2004, i des del gener d’aquest any el gestiona en UTE amb el Grup Basc Lagunduz, esssent-ne l’Administració responsable la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) de la Generalitat de Catalunya.

El nostre principal objectiu és oferir una atenció sanitària bàsica, psicosocial, programes d’assessorament i informació a familiars, manutenció, neteja d’instal·lacions, animació sociocultural, rehabilitació fisioterapèutica, etc.

Durant l’últim any el centre ha atès 136 persones, de les quals el 81% són dones i el 19% homes, amb una mitjana d’edat de 84 anys.

Cal destacar, un cop més en aquest centre, que es compta amb el suport d’un important entramat associatiu d’entitats i de voluntaris que col·laboren en multitud d’activitats que s’efectuen al llarg de l’any per tal de fomentar la relació dels usuaris amb persones del seu entorn i, de manera especial, amb col·lectius d’altres edats. Mitjançant aquestes activitats es fomenta l’intercanvi d’experiències entre la gent gran i d’altres més joves.

Informació de contacte

Email: dir.verneda@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 93 278 00 12
Persones de contacte: David González