Programa de prevencióde VIH/Sida per a adolescents i joves

Actualment la infecció pel VIH/Sida continua sent una de les principals causes de mort entre els i les joves. Per posar-hi remei FSC fa anys que impulsa una línia de treball directe i participatiu amb adolescents i joves.

Mitjançant tallers pràctics es potencien els coneixements, actituds, habilitats i conductes útils per a la prevenció del VIH/SIDA, promovent una sexualitat positiva que trenqui amb el sexisme i la intolerància cap a diferents orientacions i pràctiques sexuals.

La línia bàsica de treball és la participació directa amb joves i adolescents en coordinació amb institucions educatives (instituts en classes de primer, segon, tercer i quart d’ESO, Batxillerat i Cicles especials), i a més s’ha participat en cursos de formació al voluntariat i en el Dia Mundial de la Sida.

Seguim treballant en xarxa amb diverses plataformes i grups de treball, organitzant jornades i desenvolupant línies d’intervenció comunitària com: Programa de Prevenció i Assistència de la Sida (Generalitat de Catalunya), Comitè Primer de Desembre (ONG de Catalunya, a la Junta Directiva), Xarxa Sida i Món Local (organitzant jornades i formant part de la comissió rectora) i el Pla d’Acció de la ciutat de L’Hospitalet (assistint a Plenaris, permanents i sent un punt fort del programa Maleta Pedagògica).

S’ha participat en festes i esdeveniments locals, Festes de Primavera (concerts), el Dia de la Prova del VIH, el Dia Mundial de la Sida, etc.

Aquest any s’han realitzat diverses activitats per arribar a la població general. S’ha intervingut al Centre Universitari de Bellvitge, al Centre comercial la Farga i Gran Via II, Festes locals de la ciutat, Bars i Pubs, diverses estacions de metro de la ciutat, etc., aconseguint un total estimat de 78.100 persones.

Aquest projecte rep suport econòmic parcial de la Generalitat de Catalunya complementada per aportacions pròpies d’FSC.

Els objectius futurs d’aquest programa es basen en arribar a més població interessada, en instituts i/o entitats on es realitza educació no formal, mòduls o cicles superiors. També a més persones adultes, ja sigui en qualitat de familiars de persones que pateixen l’infecció, professorat o qualsevol persona interessada i sensibilitzada amb el tema. Pretenem potenciar així la nostra acció global i comunitària.

Informació de contacte

Email: pait@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Personas de contacto: Dolors Mora i Patricia Bosch