PILARES: Programes d'Inserció Laboral i Suporta famílies en Risc d'Exclusió Residencial (Alacant i Múrcia)

PILARS és un conjunt de diversos programes de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) d’acompanyament social i laboral adreçat a famílies de la província d’Alacant i la Regió de Múrcia.

PROJECTES D’INSERCIÓ LABORAL

 • PERSEO – Programa Estratègic de Responsabilitat Social i Especialització Ocupacional (Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana): té l’objectiu de sensibilitzar els ocupadors i col·laborar amb el teixit empresarial per tal de:
  • Prendre consciència de la importància de dissenyar noves tècniques i processos per millorar el seu impacte social.
  • Constituir aliances estratègiques amb organitzacions de l’tercer sector.
  • Contribuir a la millora social, alineats amb l’Agenda 2030.

Aquest programa està subvencionat pel  Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 • Millora de l’ocupabilitat i inclusió contra el risc d’exclusió residencial (Regió de Múrcia i província d’Alacant): es tracta d’itineraris individuals d’inserció laboral per a les persones ateses per FSC que han causat baixa en SEAFAS: Servei d’Acompanyament a Famílies amb Lloguer social , sense haver-se aconseguit en la seva totalitat els objectius proposats. Aquest programa està finançat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb càrrec a l’assignació tributària de l’ IRPF en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i per Caja Murcia – Bankia a la Regió de Múrcia.
 • ConóceT-Empleat – Itinerari En grup per al Desenvolupament Personal i Professional de Persones en Risc i Exclusió Social (Alacant): desenvolupament d’itineraris grupals d’inserció laboral. Programa subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives , amb càrrec a l’assignació tributària de l’0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana .

PROJECTES DE SUPORT A FAMÍLIES

 • Millora de l’economia domèstica per a famílies en risc d’exclusió residencial (Alacant). Programa subvencionat amb càrrec a l’assignació tributària de l’ 0,7% de l’IRPF de la Generalitat Valenciana, els objectius principals són:
  • reduir els processos judicials iniciats per impagament continuat de la renda mensual;
  • garantir la cobertura de les necessitats bàsiques a través de suports monetaris puntuals;
  • desenvolupar actuacions educatiu-formatives en el context de la llar (que tindran un impacte a curt, mitjà i llarg termini);
  • permetre intensificar les actuacions amb famílies de el servei que presenten impagaments de la renda de lloguer.
 • Aedes – Acompanyament en l’exercici dels drets energètics (Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana). El seu objectiu és reduir situacions de vulnerabilitat o pobresa energètica en llars vulnerables, i es desenvolupa a través de Plans d’Acompanyament Energètics ajustats a les necessitats dels / de les convivents i característiques tant dels seus habitatges, com del seu entorn. El programa està finançat amb càrrec a l’assignació tributària de l’ 0,7 de l’IRPF en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i amb càrrec a l’assignació tributària de l’ 0,7 de l’IRPF de la Regió de Múrcia.
 • Píndoles digitals per a la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies (Alacant) [FINALITZAT 2020].

Informació de contacte

ALACANT
Email: admon.seafas@fsyc.org
Telèfon: 965 299 118
Persones de contacto: Rosa Sánchez


MÚRCIA
Email: admonmurcia.seafas@fsyc.org
Telèfon: 968 175 121
Persones de contacte: Cristina Osete