Llars de jubilatsa Santurtzi (Finalitzat al 2020)

Aquest Programa de l’Ajuntament de Santurtzi s’està implantant en les tres llars de titularitat municipal mitjançant la fórmula de consorciat entre Lagunduz i Fundació Salut i Comunitat des del 16 de setembre de 2013.

Aquestes llars són: Llar Municipal de Sant Joan (barri Sant Joan), Llar Municipal de Sant Pere (barri Kabiezes) i Llar Municipal de Sant Jordi (Santurtzi Centre).

La mitjana de socis a la Llar de Sant Joan és de 300, a la Llar de Sant Jordi és de 800 i en el de Sant Pere de 700. Cada una d’aquestes llars està regentada per una junta directiva, amb les quals hem començat a establir una relació de col·laboració mútua.

A les llars s’ofereixen activitats amb l’objectiu de dinamitzar el centre per a les persones que hi van. Bàsicament es tracta d’activitats de caràcter lúdic/cultural destinades al col·lectiu de jubilats i pensionistes del municipi.

S’ofereixen activitats relacionades amb:

  • El benestar físic, social i emocional (relaxació, gimnàstica, balls…)
  • L’autonomia i preservació de les capacitats intel·lectuals (memòria, debat i actualitat…)
  • Sortides ludicoculturals
  • Xerrades sobre temes d’actualitat i de caràcter formatiu

Informació de contacte

Email: encarna.hogaressanturtzi@utelagunduzfsyc.org
joana.hogaressanturtzi@utelagunduzfsyc.org
Persones de contacte: Encarna Pérez Sandoval i Joanna González Rodríguez