Centre de Dia Psicogeriàtric“Bizia”

El Centre de Dia i de Respir Bizia és un recurs que ofereix una atenció integral diürna a persones majors dependents que mantenen un context de vida familiar suficient (o, si no, un entorn social que els serveixi de suport), per la qual cosa no cal el seu ingrés en una residència. Compta amb 35 places de centre de dilluns a divendres més 30 places de respir en cap de setmana, i pertany a l’Institut Foral de Benestar Social de la Diputació d’Àlaba. FSC el gestiona conjuntament amb el Grup Lagunduz mitjançant una Unió Temporal d’Empreses.

Cal destacar, entre les millores que ha suposat en aquest centre la gestió realitzada per la nostra entitat, l’important increment del nombre d’activitats que es duen a terme en diferents àmbits de la intervenció (atenció rehabilitadora, atenció psicològica, activitats educatives i de l’ocupació del temps lliure, atenció a la família, etc.).

Aquestes millores i el seu bon funcionament han suposat la inclusió del programa de respir en l’any 2017 per part de l’Institut Foral de Benestar Social de la Diputació d’Àlaba.

Informació de contacte

Telèfon: 94 524 1912
Persones de contacte: Arantza Bañares