Centre d’Acolliment i Insercióper a persones sense llar (Alacant)

És un recurs dirigit a l’atenció i intervenció psicosocial amb la població sense llar del municipi d’Alacant. La intervenció es porta a terme a través de quatre programes residencials: acollida, inserció, emergència i urgència social. A més, ofereix serveis no residencials de menjador, centre de dia, dutxes, rober, consigna i equip de carrer.

Aquest centre, de titularitat municipal, va iniciar les seves activitats a l’agost del 2002 i està gestionat per FSC des de llavors.

Durant l’últim any aquest servei ha atès més de 1.600 persones, de les quals un 13% eren dones davant d’un 87% d’homes, amb una mitjana d’edat de 30 a 40 anys.

El principal èxit de la nostra intervenció ha estat l’atenció de més de 150 persones en programes de llarga estada, on es van treballar les capacitats per a la recerca de feina, l’accés a cursos de formació i reciclatge professional, la tramitació d’ajuts econòmics i l’accés a recursos residencials específics. Amb un 12% d’aquestes persones s’ha obtingut una millora en totes les àrees, que no és poc si es té en compte la dificultat de treballar amb elles i el difícil context socioeconòmic en què estem. Si ho veiem per àrees els resultats són més favorables, amb un 43% d’assoliment d’objectius de tipus sociolaboral, un 51% del total pel que fa a la salut, i un 15% de solució de la problemàtica d’habitatge.

El Centre ha prestat una atenció especial als problemes de salut mental entre les persones sense llar a les quals atén, havent elaborat estudis i propostes que han estat presentades a congressos científics.

Informació de contacte

Email: papsh@fsyc.org
Telèfon: 96 512 72 69
Persones de contacte: Fidel Romero Salord