TAULES RODONES

Trets diferencials de les entitats socials en l’àmbit penitenciari i el seu paper rehabilitador i reinseridor Societat relacional:  Administració, tercer sector i empresa

BONES PRÀCTIQUES DE COL·LABORACIÓ

Presentacions a càrrec d’entitats i empreses

27 de setembre de 2011
de 9 a 15 hores
a CaixaFòrum | Barcelona

Les entitats d’acció social entenem la nostra tasca en l’àmbit penitenciari com una invitació a sortir de la presó –i de certes dinàmiques derivades de la privació de llibertat— per entrar a una vida en societat normalitzada i plena. Per aconseguir-ho acompanyem les persones en un procés de rehabilitació i reinserció en què intervenen diversos agents; en última instància, és un procés que ens implica a tots com a ciutadans, però que requereix una col·laboració especialment compromesa entre l’Administració, les organitzacions del tercer sector social i el món de l’empresa.

Partint de la corresponsabilitat dels diferents agents que treballen en l’àmbit de l’execució penal per a la reinserció, la Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS convida els professionals de la xarxa a posar en comú experiències i analitzar conjuntament la funció rehabilitadora i inseridora que duen a terme. A través de dues taules rodones i de la presentació de diverses bones pràctiques de col·laboració entre entitats i amb empreses, la jornada posarà sobre la taula les qüestions i els reptes actuals en el context intra i extrapenitenciari.

Inscripció oberta i gratuïta: ecas@acciosocial.org | Tel. 93 268 22 22