La sol.licitud de les activitats educatives adreçades a secundària, batxillerat, cicles, PQPI i PTT es podrà realitzar a partir del 8 de setembre.

Pack Aula Jove 2011-2012 : Activitats de formació per alumnes de secundària, batxillerat i ciclesEl Pack Aula Jove és un programa formatiu impulsat per la Direcció General de Joventut i que compta amb la col·laboració de diverses entitats i associacions juvenils. Es tracta d’un recull d’activitats educatives adreçades a l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles formatius i programes de qualificació professional inicial dels centres públics i concertats de Catalunya amb l’objectiu d’aportar eines de reflexió i anàlisi sobre diferents qüestions relacionades amb el seu creixement personal.
El programa ofereix un conjunt de tallers que, d’una manera informal i participativa, aborden aspectes vinculats al desenvolupament de valors i actituds per part dels i les joves relacionats amb la salut i les conductes de risc, l’ús i abús de les noves tecnologies, l’afectivitat i la sexualitat, l’autoestima i la  pròpia imatge, la convivència amb la diversitat, el treball  i l’emprenedoria

Tallers de prevenció de drogues

A l’espera del catàleg del 2011 – 2012 us recordem que en el Pack Aula Jove 2010 es van oferir dos tipus de tallers relacionats amb el consum de drogues :

  • Tabac , alcohol i cannabis : prevenció del consum de drogues. Adreçat a 3r i 4t d’ESO
  • Drogues i festa : prevenció del consum de drogues. Adreçat a batxillerats, cicles formatius i PQPI.

Altrament també destacar altres tallers com els que tracten el tema de pantalles, afectivitat o sexualitat :

  • M’agrada tal com sóc: autoestima, imatge corporal, i pressió de l’entorn. Adreçat a 1r, 2n, 3r, 4t i PQPI.
  • Taller d’educació sexual. Adreçat a 3r, 4t , batxillerat, cicles i PQPI.
  • Taller sobre infeccions de transmissió sexual. Adreçat a batxillerat, cicles i PQPI.
  • Mòbil , consoles de joc i xats. Usos responsables. Adreçat a batxillerat, cicles, PTT, PQPI.
  • Messenger: de la (in)comunicació a la dependència. Usos responsables. 3r, 4t, batxillerat, cicles PTT, PQPI.

Objectius

Els tallers es plantegen com espais d’informació i anàlisi amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar als joves sobre temes relacionats amb la salut, el treball,  i l’educació en valors que, en els anys de l’adolescència i la primera joventut, adquireixen una gran importància en els processos de socialització i definició de la pròpia identitat.

Al mateix temps aquests tallers volen ser una eina de suport als docents per al treball d’un conjunt de matèries que no sempre són fàcils d’abordar en el marc de l’educació formal.

Normes dels programes

•  Totes les sol·licituds s’han de fer mitjançant la pàgina web.
•  Tot el seguiment de la sol·licitud (si ha estat acceptada, si la data i l’horari proposats ha estat confirmat, etc.) s’ha de fer mitjançant el web.
•  S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada.
•  Es podran sol·licitar un màxim de 2 xerrades per grup classe.
• Durant el desenvolupament de l’activitat, és imprescindible la presència a l’aula d’un/a professor/a responsable.
• Una vegada finalitzada la sessió el professor/a avaluarà el taller.
Per poder sol·licitar les activitats, cada Centre Educatiu, públic o concertat,  de Catalunya disposa d’un nom d’usuari i d’una contrasenya que haurà rebut per carta. Per defecte tant el  nom d’usuari com la contrasenya corresponen al propi  codi de centre del Departament d’Ensenyament. En cas de no disposar de codi de centre podeu sol·licitar un codi d’accés a  packaulajove.dasc@gencat.cat

Inscripció

La inscripció a les activitats per al curs 2011-2012 es podrà realitzar del 8 al 30 de setembre de 2011 a través de l’aplicatiu informàtic que trobareu en el Manual per sol·licitar les activitats.
En breu es podrà consultar el manual i les activitats del proper curs.

Termini de sol·licituds

Hi ha un únic període d’inscripció comprès entre el 8 i el 30 de setembre de 2011
Només durant aquest període d’inscripció es podran sol·licitar activitats per a realitzar del 26 de setembre de 2011 fins al 31 de maig del 2012.

Per realitzar les inscripcions cliqueu aquí.

Cost

El cost dels tallers és subvencionat per la Secretaria de Joventut. Per part del centre sols cal assumir els costos del desplaçament.

Entitat organitzadora

Agència Catalana de la Joventut  / Direcció General de Joventut