Llar i Centre de Dia“San José”

El centre de dia disposa de 30 places i obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. La llar obre de dilluns a diumenge de 8:00 a 20:30. Tots dos serveis, ubicats en diferents espais d’un mateix edifici, estan gestionats per una Unió Temporal d’Empreses formada per Valoriza Servicios a la Dependencia i la Fundació Salut i Comunitat. L’organisme titular en ambdós casos és l’Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

La llar està destinada a la trobada entre gent gran i s’hi realitzen activitats socioculturals amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament personal, l’associacionisme i el lleure en aquest col·lectiu. Tot això gràcies a la col·laboració del voluntariat social, la potenciació de la participació i la integració social, personal i comunitària. Alhora, s’atenen les necessitats personals bàsiques i terapèutiques de la gent gran que va al servei d’estades diürnes.

Durant l’últim any el centre ha atès 595 persones, de les quals al centre de dia el 73% són dones davant del 27% d’homes, essent la mitjana d’edat de 86 anys.

El principal èxit del nostre treball en aquests centres és l’alt grau de satisfacció que ha manifestat la gent gran que atenem, que ha assolit un total de 90 punts sobre 100 en les enquestes de satisfacció realitzades.

Informació de contacte

Email: uteluisaula@telefonica.net
Telèfon: 97 659 83 59
Persones de contacte: Carlota Menéndez