Formació peral voluntariat


Una peça clau de la nostra tasca


Aquest espai destinat a la formació del voluntariat de Fundació Salut i Comunitat és possible gràcies al programa de voluntariat subvencionat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Des de la Fundació Salut i Comunitat (FSC) posem a disposició aquest espai adreçat a totes les persones que recentment s’han incorporat com a voluntàries i també per a totes aquelles que ja estan col·laborant i oferint generosa i desinteressadament el seu temps i entrega als altres a través de els centres i serveis de la Fundació, ia tot l’equip de professionals que les acompanyen i guien en les diferents activitats que desenvolupen.

Si has arribat fins aquest espai és perquè ets un voluntari/a a la Fundació Salut i Comunitat (FSC), i has realitzat els següents passos previs:

  • Facilitat teves dades a la persona responsable del voluntariat a FSC o al centre o servei on t’interessa fer de voluntari/a.
  • Has signat l’acord de voluntariat expressant la voluntat mútua de col·laboració en concepte de voluntari/a adscrit/a a FSC.
  • Has iniciat o vas a iniciar en breu un voluntariat en algun dels centres, serveis o projectes de les àrees d’actuació de FSC.

Si encara no has fet els passos previs posa’t en contacte amb la persona responsable del voluntariat a FSC o del centre o servei corresponent.

Este espacio es posible gracias al programa de promoción, selección y formación de voluntariado subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pone al alcance de quienes lo deseen la posibilidad de participar en la vida comunitaria, fortaleciendo el tejido social y contribuyendo a la creación de actitudes solidarias.