No estàs sola
Eines contra les violències sexuals

T’han agredit?

Violències sexuals contra les dones

Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.

Article 4, apartat c) de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Què son?

  • Les violències sexuals contra les dones, incloent-ne les nenes i adolescents, són actes en contra de la seva llibertat sexual.

  • Qualsevol forma d’interacció/relació sexual sense consentiment actiu, entès com a expressió d’acord o desig.

  • Són actes que intenten utilitzar i dominar el cos de les dones i doblegar la seva voluntat, en un context social que sovint subordina els desitjos femenins als masculins, i consenteix el tracte desigual i degradant.

  • Les violències sexuals es poden exercir a través de diversos mitjans: coacció, xantatge, amenaces, manipulació, violència física o psicològica, drogues, alcohol…

LLEGIR MÉS

Què faig?

Informa’t de tot el que pots fer davant un cas de violències sexuals.

He patit una agressió

La meva amiga o familiar ha patit una agressió.

Sóc una noia menor d’edat.

No sé si denunciar o no

Sóc estrangera/turista/resident o no resident

LLEGIR MÉS

Recursos

Aquí trobaràs les principals adreces i recursos d’ajuda al teu abast. Esperem que et siguin útils.
Si ho llegeixes i encara tens algun dubte, truca al telèfon 900 900 120 o al telèfon d’emergències del 112 per a preguntar.
LLEGIR MÉS

Algunes Xifres

98%

El 98% dels autors de la violència sexual són homes1

24,2%

El 24,2% de les dones residents a Espanya de 16 o més anys han patit violència física i/o sexual en els últims 12 mesos2

15,2%

El 15,2% de les dones d’origen estranger a Espanya han patit violència sexual al llarg de la seva vida2

6,6%

El 6,6% de les dones que han tingut parella han mantingut relacions forçades pels seus companys sentimentals2

1 Font: enquesta sobre la violència masclista realitzada per l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) publicada el 2014. + info

2 Font: Macro enquesta realitzada el 2015 elaborada per la Delegació de Govern per la violència de gènere. + info

Número de denúncies contra la llibertat sexual i agressió sexual amb penetració

Evolució de les denúncies per delictes contra la llibertat sexual a Espanya

  • Els delictes contra la llibertat sexual inclouen: agressió sexual sense penetració, corrupció de menors, pornografia de menors i altres delictes contra la llibertat e indemnitat sexual.
  • *Extrapolació a partir de la xifra de denúncies contra la llibertat sexual i agressió sexual amb penetració registrades al primer semestre del 2018 (gener-juny) a Espanya
  • Font: Ministeri de l’Interior, a través d’Eldiario.es

900 900 120

112

#NoEstàsSola