Servei social d’atenció a les persones usuàries i familiarsde la Residència “Nuestra Señora de Begoña”(Finalitzat al 2020)

Aquest Programa de l’Ajuntament de Santurtzi s’està implantant a la residència Nuestra Señora de Begoña mitjançant la fórmula de consorciat entre Lagunduz i Fundació Salut i Comunitat des l’1 d’agost de 2013.

La Residència Nostra Senyora de Begoña és un centre obert polivalent que ofereix una assistència integral personalitzada a aquelles persones majors de 60 anys o equiparades a aquestes que, per presentar determinada problemàtica familiar, social o discapacitat física o psíquica, sol·licitin el seu ingrés a través dels mecanismes establerts a aquest efecte. L’única limitació és la disponibilitat de places vacants i les possibilitats raonables de prestar una atenció d’acord amb els mitjans materials i humans del centre.

El centre disposa d’un total de 120 places, de les quals 66 ho són en habitació individual i 54 en habitació doble.

L’objectiu que persegueix el programa és el d’atendre a la persona gran que té dificultats, prestant l’atenció necessària per millorar la seva qualitat de vida donant resposta a les seves necessitats psicosocials, així com, satisfer, sempre que sigui possible, les demandes, necessitats i els gustos expressats per les persones usuàries i les seves famílies.

En el Programa s’ofereixen activitats en les següents àrees d’actuació:

  • Àrea de salut, tant física com psíquica, pel que fa a funcions psicoafectives i cognitives.
  • Àrea de relacions socials, tant entre les persones usuàries com amb les seves famílies.
  • Àrea d’integració i participació sociocomunitària.
  • Àrea d’ambients, lúdica, d’oci i temps lliure

Informació de contacte

Email: servsoc.santurtzi@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 944836875 / 944833125
Persones de contacte: Eider Axpe Sarasola (Trabajadora Social) – Iker Saenz de Eguilaz Prieto (Psicólogo).