Servei d’Ajuda a Domicilide la Mancomunitat d’Uribe Kosta

La gestió del SAD de la Mancomunitat d’Uribe Kosta contempla l’atenció de les persones beneficiàries dels municipis biscaïns de Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Sopela i Urduliz.

El Servei d’Ajuda a Domicili de la Mancomunidad d’Uribe Kosta és un servei social de caràcter públic, integral, polivalent i comunitari, dirigit a famílies i/o persones en situació de dependència o en reg de dependència, que presenten dificultats per valer-se per si mateixes en la realització de les activitats de la vida diària, la finalitat de millorar la qualitat de vida, afavorir l’autonomia personal i contribuir a la permanència de la persona o família destinatària en el seu propi domicili ia la seva integració en l’entorn comunitari, a través d’un programa individualitzat amb caràcter preventiu, assistencial i/o rehabilitador, en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar i que poden comprendre tant actuacions de cura personal com actuacions d’atenció domèstica.

L’execució de la tasca d’ajuda a domicili consisteix tant a donar suport, com en orientar i fins i tot en realitzar directament la tasca i així ho especifica el pla individualitzat d’atenció. En concret, les actuacions que es poden dur a terme són:


 • Actuacions d’atenció domèstica:

  • Relacionades amb l’alimentació: Preparació de menjars, seguint, si s’escau, les dietes establertes; Compra d’aliments i articles bàsics de consum diari per compte del/de la usuari/a.
  • Relacionades amb el vestit: Rentat i penjat de roba al domicili; Repassos i arranjaments senzills de roba; Ordenar roba; Planxat de roba al domicili; Compra de roba.
  • Relacionades amb el manteniment de l’habitatge: Neteja de la casa (escombrar, fregar el terra, treure la pols, fregat de la vaixella, neteja de banys…), incloent una neteja general anual; Manteniment de l’habitatge i arranjaments menors (substitució piles, bombete…); Fer el llit i netejar l’habitació de la persona beneficiària del servei.
  • Relacionades amb gestions personals de caràcter bàsic: Acompanyament en gestions bancàries, administratives, de salut; Suport a altres qüestions (sol·licitar tècnic per a reparacions, realitzar consultes, demanar informació…).
 • Actuacions de cura personal:

  • Relacionades amb la neteja i la higiene personal: Suport en la neteja i higiene personal (lavabo, bany, pentinar-se, afaitar-se o maquillar-se, si és el cas…); Canvi de roba personal i de llit del beneficiari; Ajuda per vestir-se i calçar-se.
  • Relacionades amb la mobilitat i la salut: Suport per a aixecar-se, anar a dormir i incorporar-se; Ajuda per pujar i baixar les escales, o sortir del domicili; Suport i estimulació en la mobilitat dins de la llar; Ajuda en el menjar; Control i seguiment de l’administració de la medicació oral, assenyalada pel/per la metge/a, si no hi hagués un familiar o acostat del/de la usuari/a que pogués fer-ho amb les degudes garanties Cura higienicosanitari que no impliqui una especialització per part del personal.
  • Altres tasques: Suport en l’organització familiar; Diàleg, conversa i comunicació amb el/la usuari/a; Detecció i informació sobre canvis en l’estat o les circumstàncies de la persona beneficiària; Suport socioeducatiu; Entrenament en habilitats domèstiques, higièniques i d’organització i economia domèstica…

Informació de contacte

Email: coord.uribekosta@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 944 316 047
Persones de contacte: Guria Gutiérrez