Servei d'Acompanyamenten Itineraris d'Inclusió Social (Alacant)

El Servei d’Acompanyament en Itineraris d’Inclusió Social (SAIL) atén persones en risc d’exclusió social, derivades des dels centres socials municipals i el Centre d’Acollida i Inserció de la ciutat d’Alacant. Aquest servei està finançat per la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Alacant.

El seu objectiu és implementar accions destinades a l’orientació, formació i inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, mitjançant l’assessorament sociolaboral i formatiu. Des de l’any 2006, el Servei ha atès 3835 persones, de les quals el 61% són dones i el 39% homes. Aquests usuaris realitzen simultàniament una intervenció sociofamiliar i educativa, atès que gairebé set de cada deu no poden acreditar cap formació i el trenta per cent estan en situació d’analfabetisme.

Les principals fites de la intervenció del SAIL són el desenvolupament estable de tallers grupals per a l’entrenament en tècniques de recerca de feina, adaptant-nos a les noves realitats tecnològiques i al dràstic canvi esdevingut en el mercat de treball en els darrers quinze anys, així com la incorporació de la formació en habilitats i destreses bàsiques per a la vida quotidiana. A més de flexibilitzar els itineraris laborals, abordant l’acompanyament en el procés de formació bàsica necessària per a l’accés a l’ocupació.

Informació de contacte

Email: mediacion.laboral@alicante-ayto.es
Telèfon: 965 18 46 42
Persones de contacte: Xavier López Díez