Residència i Centre de DiaVíctor Orduña

La residència Víctor Orduña de Biota (Saragossa), situada al municipi de Biota, a la comarca de les Cinc Viles, situada a la vora del riu Arba de Luesia, és un recurs assistencial, de titularitat municipal, destinat a persones grans que gestiona la Fundació Salut i Comunitat en consorci amb el Grup Lagunduz.

El centre, distribuït en dues plantes, disposa de 20 habitacions dobles de residència per a 40 persones residents i disposa de 30 places de centre de dia. Sent l’objectiu general d’aquest servei el de millorar la qualitat de vida de les persones grans, a través d’activitats que fomenten l’envelliment actiu.

L’atenció que presta a les persones usuàries en les seves diferents mòduls és la següent:

  • Mòdul residencial per a persones assistides. Destinat a aquelles persones usuàries que requereixen d’ajuda per part del personal del centre per realitzar les activitats quotidianes.
  • Mòdul residencial per a persones no assistides. Destinat a les persones usuàries que efectuen per si mateixes les activitats de la vida quotidiana. El personal de centre s’encarrega en aquest cas de les funcions d’allotjament.
  • Centre de dia. Destinat a aquelles persones que requereixen de serveis sanitaris, d’oci i rehabilitadors a més de manutenció en horari d’estada diürna.

El centre ofereix també els serveis de teràpia ocupacional, fisioteràpia, podologia i perruqueria a totes les persones usuàries.

Informació de contacte

Email: at.dependencia@fsyc.org
Telèfon: 93 244 05 70
Persones de contacte: Toni Gelida