Residència i Centre de Dia“Valle del Roncal”

El Centre d’Atenció Integral a la Discapacitat Valle del Roncal és un recurs assistencial que acull persones amb discapacitat intel·lectual moderada, severa i profunda, amb necessitats de suport permanent, extens i generalitzat. En ell resideixen 104 persones usuàries i en l’espai de dia s’atén a 10 persones. Està situat a Pamplona dins el complex de l’Hospital Pisicogeriátrico, al barri de la Chantrea.

Els Centres d’atenció integral per a persones amb discapacitat (CAIDIS) del Govern de Navarra tenen com a objectiu general oferir en establiment residencial una atenció integral a les necessitats bàsiques, rehabilitadores i socioculturals de la persona. D’altra banda, els Serveis de centre de dia i estades diürnes persegueixen la mateixa finalitat, que s’ofereix durant el dia, per facilitar la permanència de la persona amb discapacitat en el seu entorn habitual i donar suport a les persones cuidadores.

L’atenció integral prestada en aquest centre té entre els seus objectius mantenir o millorar l’autonomia personal, facilitant la integració i participació social.

Diferents perfils professionals (infermeria, teràpia ocupacional, animació, professional cuidador, auxiliars de serveis, administració, manteniment, fisioteràpia, psicologia…) presten els seus serveis en aquest centre.

Igualment aquest centre d’atenció integral té com a objectiu el desenvolupament de les persones ateses, la millora de la seva qualitat de vida i de la seva participació social, fomentant la igualtat de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies i entorn socioafectiu.

Informació de contacte

Email: dir@residenciavalleroncal.org
Telèfon: 848 422 812
Persones de contacte: Basi Barriga López