Residència i Centre de Dia“Las Fuentes”

Aquest recurs pertany a l’Institut Aragonès de Serveis Socials i està gestionat per la Fundació Salut i Comunitat en consorci amb Valoriza Serveis a la Dependència.

La residència és un servei sociosanitari de cura integral a la gent gran, que proporciona atenció cada dia de l’any a 68 persones dependents. Quatre de les places són d’estada temporal per a cures puntuals. Pel que fa a les 35 places del centre de dia, l’assistència és la mateixa que es proporciona als usuaris de residència però des de les 9 del matí i fins les 19h de la tarda, en aquest cas de dilluns a dissabte. El centre de dia té un servei de transport adaptat.

L’objectiu general d’aquests equipaments és el suport a l’autonomia de la gent gran amb dependències. En concret, centra els seus esforços en aquelles persones que necessiten organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària.

Durant l’últim any la residència ha atès 100 persones, i el centre de dia 31, un total de 131 usuaris, dels quals el 65% són dones i el 35% homes, amb una mitjana d’edat de 82 anys.

Informació de contacte

Email: clorente@telefonica.net
Telèfon: 976 597 626
Persones de contacte: Carmen Lorente