Residència i Centre de Dia“Infanta Elena”

El centre “Infanta Elena” és un recurs assistencial destinat a l’atenció a persones amb discapacitat física greu o severa que pel seu efecte greu exigeixen tractaments especialitzats i una rehabilitació continuada per evitar, fins on sigui possible, el seu deteriorament. En ell resideixen 70 persones i en l’espai de dia s’atén a 12 persones més. Està situat a Cordovilla, un municipi que limita amb Pamplona. Bastants de les persones ateses presenten simultàniament altres discapacitats psíquiques o trastorns del comportament.

Els Centres d’atenció integral per a persones amb discapacitat (CAIDIS) del Govern de Navarra tenen com a objectiu general oferir en establiment residencial una atenció integral a les necessitats bàsiques, rehabilitadores i socioculturals de la persona. D’altra banda, els Serveis de centre de dia i estades diürnes persegueixen la mateixa finalitat, que s’ofereix durant el dia, per facilitar la permanència de la persona amb discapacitat en el seu entorn habitual i donar suport a les persones cuidadores.

Diferents perfils professionals (infermeria, teràpia ocupacional, animació, professional cuidador, auxiliars de serveis, administració, manteniment, fisioteràpia, psicologia …) presten els seus serveis en aquest centre.

L’atenció integral prestada en aquest centre té entre els seus objectius mantenir o millorar l’autonomia personal, facilitant la integració i participació social.

Igualment aquest centre d’atenció integral té com a objectiu el desenvolupament de les persones ateses, la millora de la seva qualitat de vida i de la seva participació social, fomentant la igualtat de les persones amb discapacitat física i les seves famílies i entorn socioafectiu.

Informació de contacte

Email: dir@residenciainfantaelena.org
Telèfon: 948 233 131
Persones de contacte: Ana Merino Sánchez