Protocols d'actuació comunitarisdavant els abusos sexuals en espais d'oci

Aquest projecte consisteix en acompanyar els ajuntaments i altres ens locals en el procés d’elaboració d’un protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències sexuals que es puguin produir en espais públics d’oci.

El projecte s’inicia amb una anàlisi de la realitat i diagnòstic per conèixer la situació de cada territori, que farà possible la redacció del protocol municipal i / o comarcal per poder abordar l’abús sexual en espais públics i d’oci al territori objecte del mateix des dels diferents eixos de prevenció / sensibilització, atenció i intervenció.L’elaboració del protocol es realitza mitjançant una metodologia participativa en grups de treball formats per professionals i grups de joves del territori, que lideren el protocol de l’abordatge de les situacions d’abús sexual en contextos d’oci nocturn.

El protocol contempla diferents accions per:

  • Prevenir les violències sexuals en espais d’oci: es proposen accions i campanyes adaptades a la realitat i necessitats del municipi.
  • Detectar i intervenir de manera efectiva en el cas que es produeixin agressions sexuals en contextos d’oci.
  • Definir com ha de ser la comunicació amb els mitjans de comunicació.

Informació de contacte

Email: pau.zabala@fsyc.org / ivet.oriols@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Pau Zabala / Ivet Oriols