Programa d’Urgència-Diagnòstic“Famílies Cangur”

El Programa d’Urgència – Diagnòstic “Famílies Cangur” és un tipus d’acolliment no programat, ja que és imprevisible en el seu començament, destinat a tots aquells nens i nenes i grups de germans amb edats entre 0- 6 anys tutelats per la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Aquests menors, que en el 90% dels casos són acabats de néixer, s’incorporen per un període de temps màxim de 9 mesos a una família normalitzada (evitant així la institucionalització), on reben cures, atencions, estimulació i afecte.

Pot ser família acollidora qualsevol persona o família que ofereixi un ambient familiar i afectiu adequat per al nen o nena, i que reuneixin els requisits establerts per l’organisme de protecció de menors.

  • La família d’acollida rep el suport continu del nostre equip de professionals especialitzat, que s’encarrega de proporcionar:
  • Orientació i assessorament.
  • Formació com acollidors.
  • Seguiment per part dels tècnics durant el temps que duri l’acolliment.
  • Suport social i emocional.
  • Servei d’atenció 24h, mitjançant un mòbil d’urgències, prestant servei 365 dies l’any.

El programa “Famílies Cangur” compta amb un màxim de 15 places

Informació de contacte

Email: coord.canguro@utelagunduzfsyc.org