Observatori i intervenció sobre la relacióentre el consum de drogues i els abusos sexualsen contextos d'oci nocturn

Aquest observatori pretén aprofundir en la relació existent entre el consum de drogues, l’assetjament i els abusos sexuals en els contextos d’oci nocturn. L’estudi s’inscriu en una línia de prevenció i reducció de riscos, partint d’un enfocament basat en accions d’intervenció universal i selectiva.

Aquest projecte està finançat pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i es desenvolupa a la Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Els abusos sexuals i l’alta tolerància als mateixos en els contextos d’oci representen un dels principals riscos associats no només a l’abús sinó també al consum de drogues en contextos d’oci en si mateix. La històrica falta de perspectiva de gènere en l’àmbit de drogues s’ha anat pal·liant progressivament en l’àmbit del tractament a la dona drogodependent; encara queda molt camí per recórrer hem ja avançat. No obstant això, fins ara, en els contextos preventius i/o de reducció de riscos, l’especificitat de la violència sexual no ha estat nomenada tot i ser -paradoxalment ia tenor dels resultats encontrados- un dels principals riscos de la “nit”, especialment per a les dones. L’alta tolerància de la nostra societat sobre els comportaments abusius de caràcter sexual -especialment sota l’efecte de drogues- ha contribuït a amagar el fenomen.

És per això que la Fundació Salut i Comunitat vol, amb aquest observatori, iniciar una línia estable de treball específica des de l’anàlisi i la intervenció preventiva que aspira a canviar la mirada dels i les joves però també dels/les professionals que intervenen en aquests contextos (tant des de la indústria de l’oci com des de la prevenció/reducció de riscos).

Es pretén establir un Observatori estable, permanentment actualitzat que ens permeti:
  • Una actualització contínua de les claus que articulen les dinàmiques de l’oci juvenil actual i els seus canvis, podent entendre què tendències estructuren l’oci del jove actualment, el consum de drogues, i la relació d’aquests hàbits amb els abusos de caràcter sexual, per així esbrinar cap a on es dirigeixen.
  • Entendre les actituds, usos i hàbits de les substàncies psicoactives entre els joves i la seva relació amb les dinàmiques d’abús i violència sexual.
  • Obtenir un llistat d’idees preventives per minimitzar els riscos derivats del consum de drogues i els abusos sexuals en contextos d’oci.

Informació de contacte

Email: malva@fsyc.org
Telèfon: 93 380 47 12
Persones de contacte: Ana Burgos – Marta Álvarez