LàboraBarcelona Mercat Laboral Reservat

El programa labora té com a objectiu el foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. Es tracta d’una iniciativa liderada per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb diverses entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja. A l’acció d’aquests agents ha de sumar la implicació del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc d’exclusió social. Aquest espai cobreix una doble funció. D’una banda permet a les empreses contractar a la persona el perfil competencial s’adeqüi més a l’oferta. D’altra banda, el treball en xarxa entre Serveis Socials i l’equip de professionals de les entitats socials ofereix assessorament i suport en la selecció del millor perfil alhora que acompanya la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball .

El Programa labora és per tant un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania vinculant les empreses a aquest compromís que pren forma a través de la Responsabilitat Social.

La seva gestió relacional i operativa sorgeix d’un plantejament innovador. Permet fomentar les aliances estratègiques amb empreses i organitzacions de la ciutat per potenciar el valor afegit i la diferenciació de l’empresa. A més, certifica el reconeixement com a organització solidària atorgant un Segell labora, que acredita que l’empresa ha formalitzat una contractació laboral amb una persona en risc d’exclusió social, vetllant així per la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona.

Quines empreses i organitzacions poden participar-hi?

Les empreses i entitats que com a mínim disposin d’un centre de treball en algun municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Les empreses i entitats de qualsevol dimensió: autònoms, microempresa, petites i mitjanes empreses, grans empreses.

Informació de contacte

Email: sandra.tatay@fsyc.org
Telèfon: 93 437 05 28
Persones de contacte: Sandra Tatay