Intervenció Psicosocial en Centre Gerontològic"Egogain" (Eibar)

Aquest Programa de la Diputació Foral de Guipúscoa s’està implantant a la Residència Pública de “Egogain” mitjançant la fórmula de consorciat entre Lagunduz i Fundació Salut i Comunitat des el 15 d’octubre del 2012.

Des l’1 de juliol de 2016 s’ha renovat la presència al Centre, en aquesta ocasió, mitjançant la unió en una UTE a tres, d’aquestes dues entitats amb Lahar Elkargoa, associació sense ànim de lucre d’àmplia trajectòria d’Intervenció Psicosocial a Guipúscoa.

La fi que persegueix el programa és el d’atendre a la persona gran que té dificultats, prestant-los l’atenció necessària per millorar la seva qualitat de vida donant resposta a les seves necessitats psicosocials, així com, satisfer, sempre que sigui possible, les demandes, necessitats i els gustos expressats per les persones usuàries i les seves famílies.

En el Programa s’ofereixen activitats en les següents àrees d’actuació:

  • Àrea de salut, tant física com psíquica, pel que fa a funcions psicoafectives i cognitives.
  • Àrea de relacions socials, tant entre els usuaris com amb les seves famílies.
  • Àrea d’integració i participació sociocomunitària.
  • Àrea d’ambients, lúdica, d’oci i temps lliure.

El projecte a desenvolupar en els dos pròxims anys consistirà, principalment, en una continuïtat del realitzat fins a la data i que a més dels programes clàssics (Orientació en Realitat, Suport psicoafectiu, Suport Psicosocial, Psicomotricitat, Teràpia Ocupacional, Estimulació Sensorial, Relaxació…), es realitzen altres més nous i emmarcables en els nous Models d’Intervenció, com són les Teràpies amb animals, les Activitats quotidianes i la Lectura Fàcil. Així mateix, es col·labora amb l’equip del Departament Social de la Residència a la realització d’un ambiciós Projecte Intergeneracional.

Informació de contacte

Email: dir@egogain.org
Telèfon: 943 820 087
Persones de contacte: Pedro Bilbatua Flores


dir@egogain.org