ÈXIT JOVE: inclusió sociolaboral per a joves migrantsno acompanyats (Barcelona i Vallès Oriental)

Èxit Jove es un projecte gestionat de forma col·laborativa entre la Fundació Salut i Comunitat i “Eines per tothom” i que compta amb el suport de la Fundació Obra Social “La Caixa”.

El projecte EXIT JOVE té com a missió principal realitzar un acompanyament integral a joves immigrants no acompanyats a partir del mentoratge. Aquest treball des de la figura del mentor/a es el tret diferenciador de la nostra intervenció.

El projecte es porta a terme a Barcelona i en les localitats de Canovelles i Montornès del Vallés a la Comarca del Vallès oriental.

La principal línia metodològica sobre la qual pivota el projecte Èxit Jove es la de construir una figura de referència durant tot el procés d’inclusió, que pugui oferir al jove un acompanyament integral en diverses dimensions de la vida: formació, treball, salut, xarxa social i d’oci.

Durant la construcció d’aquest projecte hem tingut en compte la situació de Covid 19 que tenim en el present i també en el futur, ja que haurem d’adaptar les metodologies a la situació sanitària del moment. La crisi Covid-19 generarà com tots sabem més desigualtat, més pobresa, saturació de serveis i cronificarà situacions de més dificultats.

AMB QUI TREBALLAREM?:

Amb joves de 16 a 29 anys en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió per la seva realitat personal, familiar, econòmica i/o social. Atendrem específicament un grup de joves derivats de l’àmbit de Serveis Socials (Canovelles i Montornès del Vallés) i també procedents de Barcelona , que tinguin dificultats en el seu procés d’inclusió tant a nivell social com laboral i que hagin viscut un procés migratori sense cap acompanyament.

Treballarem amb tots els agents implicats en els processos d’inclusió sociolaboral dels territoris mencionats anteriorment, però també treballarem amb el teixit empresarial, com actor principal en la millora d’ocupabilitat i ocupació de la ciutadania, així com amb les entitats socials del territori.

PER QUÈ AQUEST PROJECTE?

Perquè l’exclusió laboral té un impacte a nivell individual i social, i pot desencadenar exclusió social i risc de pobresa. Alhora, la desvinculació del mercat productiu pot restar en el subjecte oportunitats de circulació social.

També, perquè la crisi social i sanitària actual ha generat situacions d’aïllament com a conseqüència del confinament, que hauran agreujat les situacions dels joves als que dirigim la nostra intervenció.

Informació de contacte

Email: manuel.izquierdo@fsyc.org / dani.julia@reir.cat
Telèfon: 653500265 (Manu Izquierdo) / 676226434 (Dani Juliá)
Persones de contacte: Manu Izquierdo / Dani Juliá