Cercles de Suport i Responsabilitat“Cercles”

Cercles de Suport i Responsabilitat, subvencionat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és un projecte que consisteix a acompanyar i supervisar delinqüents sexuals d’alt risc en el període previ a la llibertat definitiva, facilitant així la seva inserció en la societat i evitant, en la mesura del possible, que cometin un nou delicte.

Per poder complir el seu objectiu, el programa necessita de la participació ciutadana, de manera que compta amb un grup de voluntaris/es que, sota la supervisió d’un professional (coordinador del cercle), ofereix suport a la persona que va cometre el delicte sexual.

El projecte posa un èmfasi especial en la prevenció de la violència i la seguretat ciutadana, sent el lema “no més víctimes” el que uneix a tots els participants del projecte: persones penades, professionals i voluntaris/es.

Els professionals de l’equip mantenen estretes sinergies de treball amb professionals d’altres països europeus com són el Regne Unit, Holanda o Bèlgica, que porten a terme Cercles des de fa anys.

Altres qüestions a destacar:

  • Cercle extern (professionals d’altres entitats o administracions públiques).
  • Avaluació trimestral dels factors dinàmics de risc de reincidència.
  • Formació contínua per a les persones voluntàries.
  • Sessions de difusió del projecte.
  • Participació en el projecte europeu “Circles for Europe”.
  • Formació per a potencials coordinadors de cercles.

Informació de contacte

Email: patricia.bosch@fsyc.org
Telèfon: 93 437 04 58
Persones de contacte: Patricia Bosch