Centre de Dia per a gent grana Amurrio

Aquest Servei d’Atenció Diürna està gestionat per FSC en consorci amb el Grup Lagunduz des del dia 1 de març del 2016.

El Centre és propietat de l’Ajuntament d’Amurrio i disposa actualment de 15 places d’atenció diürna, en horari d’11 a 18 hores de dilluns a divendres.

Pretenem oferir una atenció de qualitat centrada en el benestar i desenvolupament de la gent gran, en qui es tracta de potenciar les capacitats i relacions, i d’atendre les seves necessitats de salut i biopsicosocials. Per això es desenvoluparan programes amb la finalitat de:

  • Fomentar els hàbits higiènics i neteja personal.
  • Mantenir i/o millorar el grau d’independència i autonomia.
  • Millorar el desenvolupament i execució de les ABVD (activitats bàsiques de la vida diària), tant bàsiques com instrumentals.
  • Garantir la neteja personal diària i la cura de la imatge de les persones usuàries del Centre, donant suport en el grau en què sigui necessari en cada cas.
  • Garantir l’adquisició d’hàbits i cures de la salut i alimentació adequada i vetllar per la qualitat de vida de les persones usuàries del Centre.
  • Es portaran a terme intervencions adreçades a dinamitzar la vida institucional i proporcionar oportunitats als/a les usuaris/àries perquè tinguin una vida el més activa i participativa possible tenint en compte les seves capacitats i característiques personals.

Informació de contacte

Email: cdamurrio@utelagunduzfsyc.org
Telèfon: 945 890776
Persones de contacte: Carme Trilla