Allotjaments per a persones en risc d'exclusió"Primer, una llar"

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) ha iniciat en 2018 un projecte d’accés a habitatge per a persones amb llarga trajectòria de vida al carrer, amb problemàtica d’abús de drogues/alcohol i estat de salut precari. Comptem amb 3 habitatges a la ciutat de Castelló de la Plana, d’1 a 2 places per habitatge.

“La llar, primer” parteix del reconeixement del dret a l’habitatge ia l’autodeterminació. L’atenció s’organitza des de les necessitats, els ritmes i les opcions de les persones. És una metodologia basada en l’acompanyament, el reconeixement de l’autonomia, la proximitat i el vincle. L’objectiu és la millora i recuperació de la persona participant des d’una perspectiva d’inclusió social i participació comunitària. A mig termini es pretén facilitar que la persona pugui mantenir l’habitatge sense el suport específic del programa.

Aquest projecte s’ha pogut iniciar gràcies a la col·laboració mitjançant conveni amb l’Ajuntament de Castelló.

Així mateix s’inclou en el Programa Europeu Street Support www.streetsupport.org

Informació de contacte

Email: andrea.valls@fsyc.org
Telèfon: 934 383 538
Persones de contacte: Andrea Valls